УНСС удължава онлайн обучението

Ректорът на УНСС отбелязва, че ще издаде заповед за удължаване на онлайн
обучението, „защото, както от началото на епидемията, така и сега,
Вашето здраве е на първо място“.

„Вярвам, че ще се отнесете с разбиране и ще
продължите да изпълнявате своите задължения, свързани с учебната и
научноизследователската работа, както и с цялата дейност на
университета, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки“, се
обърна ректорът към преподавателите, студентите и служителите на висшето
училище.

През летния семестър на учебната 2019/2020 година с общи усилия, с
отговорност и дисциплина се справихме. Вярвам, че ще го направим и сега.
Благодаря на всички за всеотдайните усилия в тази сложна обстановка. От
все сърце желая здраве на Вас и на Вашите семейства“, пожелава в своето
обръщение ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.

Прочети още