На първо четене: Минималната заплата става 650 лв., пенсията

Средният
размер на пенсията на един пенсионер през 2021 г. се очаква да достигне
488,97 лв., което е ръст с близо 77 лв., или 18,6 на сто спрямо
сегашната стойност.

През 2021 г. за изплащане на пенсии са предвидени 12,346 млрд. лв.,
което е с 1,770 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през настоящата
година. През първите три месеца на 2021 г. ще продължи и изплащането на
допълнителни суми към пенсиите на всички 2,104 млн. пенсионери в размер
на 50 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се
лица от 610 лв. на 650 лв. Минималният осигурителен доход за
регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на
420 лв. Запазва се и размерът на максималния осигурителен доход за
всички осигурени лица – 3 000 лв.

Минималното обезщетение за безработица и догодина остава 12 лева на ден.

За следващата година не са договорени минимални осигурителни доходи
(МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без
налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение
на минималната работна заплата с 6,6% от 610 лв. на 650 лв., средното
увеличение на МОД през 2021 г. се очаква да бъде с около 4,5 на сто.

Прочети още