Индексите на БФБ приключиха разнопосочно след вяла сесия със слаб оборот

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията разнопосочно за втори пореден ден, като оборотът остана слаб.

Основният индекс SOFIX  отчете леко повишение с 0,08% до 427,69 пункта, докато по-широкият BGBX40 изтри 0,41% от стойността си. Секторният BGREIT нарасна с 0,47%, а BGTR30 отписа 0,20% от стойността си.

След само 89 сделки за целия ден оборотът възлезе на 193,2 хил.лв. Търгувани бяха 35 емисии акции, като 12 от тях бяха компании от състава на SOFIX. Оборотът от търговията с най-ликвидните обаче беше едва за 42,4 хил. лв.

Акциите на „Монбат“ записаха най-голям дневен ръст в цената си – 3,26%. Сред печелившите се наредиха още три компании – „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с повишение от 1,26%, „Адванс Терафонд“ с ръст от 1,16% и „Химимпорт“, чиито акции поскъпнаха също с 1,16%.

Три дружества заличиха част от цената на книжата си, като най-голям е спадът при ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ с 2,59%. Акциите на „Стара планина холд“ поевтиняха с 1,67%, а тези на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД отписаха 1,09% от цената си.

От дружествата в състава на SOFIX лидер за деня по оборот е „Градус“ АД с 19,8 хил. лв.

Най-голям дял в общия оборот има „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“, който генерира 44,3 хил. лв. след 6 сделки. На второ място е „Каучук“ АД с 34,5 хил. лв., а на трето – „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД с 21,7 хил. лв.

Разберете още