„Агро Финанс“ договори с 2,5% по-ниска рента до 52,14 лв. на декар

„Адванс Терафонд“ пък се е споразумял за 1,5% по-висока рента до 40,53 лв. на декар

Снимка: Investor.bg

“Агро Финанс“ АДСИЦ договори с 2,5% по-ниска рента на годишна база до 52,14 лв. на декар за стопанската 2020-2021 г., спрямо 53,45 лв. на декар за стопанската 2019-2020 г., която изтече на 30 септември. Изчисленията са на Investor.bg на база месечния бюлетин на дружеството, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg.

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ пък се е споразумял за 1,5% по-висока рента до 40,53 лв. на декар, сочат още изчисления на Investor.bg на база публикувания от фонда месечен бюлетин чрез „Българска фондова борса“ АД.

„Агро Финанс“ вече е отдал под наем и аренда 132 хил. декара, или 95% от притежаваната земя за стопанската 2020-2021 г. Вече са събрани 66% от договорените наеми и ренти, спрямо 64% събрани вземания към 31 декември 2019 г. за стопанската 2019-2020 г. Това означава, че два месеца по-рано е събран по-голям процент от вземанията.

„Адванс Терафонд“ вече е отдал под наем и аренда 171 593 декара, или 83% от отдаваемата земя. Вече са събрани 33,4% от договорените наеми и ренти, спрямо 37,2% събрани вземания към същия период на миналата година (от тогаващата „текуща“ стопанска година, а именно 2019-2020 г.

Важна особеност е, че и двата фонда притежават земя основно в Западна и Централна Северна България. Поради високите цени в Североизточна България в последните години те продадоха почти всичката си земя там и „Адванс Терафонд“ дори я замени със земя в Северозападна България. Случайно тази година реколтите на запад бяха по-добри поради по-валежното време и ето, че „Адванс Терафонд“ договаря по-висока рента, а „Агро Финанс“ – малко по-ниска.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ.


Прочети още